Οικογενειακές Σχέσεις: Μπορώ να βοηθήσω.

Θέματα Οικογενειακών Σχέσεων

Ένα οικογενειακό παρελθόν με προβληματικές ισορροπίες, έχει τη δύναμη να καθορίζει σήμερα τις σχέσεις μας με τρόπο καθηλωτικό. Ακόμη και μία αγαπημένη οικογένεια μπορεί να καλλιεργήσει μέσα μας την πίεση να είμαστε καλοί για να είμαστε αγαπητοί. Θα σας βοηθήσω να αναγνωρίσετε τα μοτίβα σχέσεων που σας έχουν οδηγήσει στην αγάπη με όρους, στην αποδοχή συγκεκριμένης εκδοχής του εαυτού μας, ώστε να λύσετε αποτελεσματικά τους αυτοματισμούς που σας συνοδεύουν σήμερα και να δείτε τις σχέσεις σας κάτω από το πρίσμα της αρμονίας και της αποδοχής.

Κλείσε την πρώτη δωρεάν εισαγωγική συνεδρία μαζί μου!

drug-and-alcohol-rehab-programs-for-women-with-children

Κλείσε μια Δωρεάν Εισαγωγική Συνεδρία!

Μην το αναβάλλεις άλλο